Condicions Generals Compres

DEVOLUCIONS


En el cas que l’article rebut no estigui en perfecte estat, és defectuós, té alguna tara o no
sigui la talla correcta, UNIFORMESCOLA es compromet a canviar-t’ho. Per a això, hauràs
de posar-te en contacte amb nosaltres realitzant la reclamació indicant el defecte o el
motiu de la petició de canvi a info@uniformescola.com, en un termini màxim de 14 dies
hàbils des del lliurament per part nostra en secretària de l’escola.


L’article haurà d’estar en les mateixes condicions en les quals et va ser lliurat.
Una vegada que l’article arribi a nostres verificarem la incidència i te’l canviarem per un
altre article. I de nou rebràs un e-mail quan el nou article està disponible a l’escola.


RECORDA que tens 14 dies!


Per a tots els casos exposats en la nostra política de devolucions, no s’acceptarà la
devolució ni el canvi d’articles que hagin estat usats, manipulats, danyats o alterats de
qualsevol forma, o que no incloguin l’embalatge original.


No s’acceptaran devolucions ni canvis per defectes d’origen transcorreguts deu dies des
de la data de lliurament.

CANCEL·LACIÓ DE LA COMANDA


Per al reintegrament de cancel·lacions de comanda s’aplicaran les mateixes condicions
que per al reintegrament de productes retornats.


Per a cancel·lar una comanda ha de contactar amb nosaltres mitjançant el nostre e-mail:
info@uniformescola.com indicant el número de comanda que desitja anul·lar. No es
retornarà l’import de la comanda una vegada transcorregut 14 dies sense prèvia
notificació per part del client.


Per a qualsevol cancel·lació és necessari que quedi constància escrita.
És imprescindible per a no incórrer en despeses avisar-nos abans que rebi l’e-mail
conforme, que indica que els productes estan en preparació o enviat.


CANVIS D’ARTICLES


Per a fer qualsevol canvi d’articles (color, talles, models, etc…) les condicions seran les
mateixes que en el cas de les devolucions a dalt indicades.


Per a sol·licitar el canvi d’algun article, ha de comunicar-lo per correu electrònic a
info@uniformescola.com indicant nom del client, número de comanda, motiu del canvi,
una vegada rebut li indicarem com procedir.

GARANTIES


Tots els productes oferts per UNIFORMESCOLA.COM estan subjectes a les garanties de
fabricació que per llei siguin aplicable. Sent de 2 anys en tots els productes.

Queda exclosa la garantia dels productes si han rebut, una vegada lliurats al client, alguna
deterioració per fets externs, accidents, etc. o si resulten danyats o per un mal ús o
utilització indeguda.

Els minvaments en la funcionalitat dels articles, degudes a les limitacions de concepció d’aquests, també estan excloses de la cobertura d’aquestagarantia.

CONDICIONS D’ÚS

OBJECTE


Aquestes condicions generals de compravenda (d’ara endavant, “Condicions Generals”)
regulen la compravenda en línia dels productes oferts al públic per Uniformescola , amb
CIF: 46968985H, sota la marca i denominació UNIFORMESCOLA.COM a través de la
botiga virtual disposada en la url www.uniformescola.com i que porten per fi generar una
comanda.


Adhesió a les Condicions Generals


Generar una comanda expressa l’acceptació plena i sense reserves a totes i cadascuna
de les Condicions Generals tal com s’indica en la casella “He llegit i estic d’acord amb els
termes i condicions limitats per a aquesta comanda.” de l’ordre de compra.

COMANDES


Les comandes només podran ser generats a través d’Internet mitjançant la url
www.uniformescola.com, i han d’estar correctament emplenades amb totes les dades
requerides per a la inequívoca identificació de l’autor/és de la compra.

Una vegada rebut una comanda, UNIFORMESCOLA.COM li enviarà al seu correu electrònic, una
confirmació de la compra.

També poden tramitar-se una comanda per email: info@uniformescola.com

Les comandes es recolliran a la secretaria de l’escola.
La data d’entrega és d’un mínim de 10 dies.

L’informem que la realització de la comanda i el procés de registre de client, registra les
adreces IP de la connexió a Internet des del qual es duen a terme. L’adreça IP ens permet
utilitzar-la com a prova judicial en cas de possible frau per un mal ús de targetes de crèdit
i/o comandes falses.


En cas que un o diversos dels productes de la comanda, no puguin estar disponibles per
causes de força major, UNIFORMESCOLA.COM podrà anul·lar la comanda i procedir a la
devolució de l’import en cas d’haver estat pagat.


De la mateixa manera UNIFORMESCOLA.COM es reserva el dret de no atendre una
comanda si considera que qualsevol de les dades de l’ordre de compra i/o comprador,
dades d’identificació, forma de pagament o qualsevol altra índole són fraudulents, erronis
o incomplets.

PREUS I IMPOSTOS


Els preus mostrats inclouen impostos. Després d’iniciar el procés de compra, es mostrarà
l’Impost sobre el Valor Afegit (I.V. A.) en els casos que siguin aplicable i els costos
d’enviament corresponents.


Els preus exposats en www.uniformescola.com podran ser revisats i modificats si les
condicions ho requereixen en qualsevol moment.

Shopping Cart